Agility

Här hittar du klubbrelaterad information om den aktuella tävlingsdisciplinen.
För allmänna och publicerade tävlingar, se vår Tävlingsöversikt och länkarna till de externa tävlingssystemen.

ag

Vad är Agility?

 

 Klubbens disciplinansvarig för Agility: Hans Nordgren

Disciplinansvariges uppdrag är att stimulera än fler ekipage att ägna sig åt dess tävlingsdisciplin. Detta genom att planera, organisera och genomföra klubbens tävlingar inom disciplinen, samt att underhålla och investera i den utrustning som behövs för detta.

Har du frågor?
Använd vårt kontaktformulär och välj Agility (Disciplinansvarig) som den du vill kontakta.

Klubbmästerskap

 Klubbens tävlingsorganisation

Tävlingsledare: Hans Nordgren

Domare: Leif Olsen