Sektorer och grupper

HUS – HundägarUtbildningsSektor 

Sektorns uppgift är att planera, organisera och tillse att klubbens kurser genomförs tillsammans med klubbens instruktörer.

 

Sektoransvarig: Eva Lundström

Vill du kontakta denna sektor?
Använd gärna vårt kontaktformulär och välj Utbildningsansvarig som den du vill kontakta.

RUS – RasUtvecklingsSektor 

Sektorns uppgift är att organisera MH*, underhålla klubbens MH-bana samt tillse att utbilda figuranter.
*=Mentalbeskrivning Hund

 

Sektoransvarig: Lotta Andersson

A-figuranter (MH): Nikki Hovander, Eva Lundström och Erica Svensson

B-figuranter (MH): Ann Sahlman, Pia Packalen, Kristina von Scheele och Eva Rangwe

Vill du kontakta denna sektor?
Använd gärna vårt kontaktformulär och välj Rasutvecklingssektorn eller MH (Mentalbeskr. Hund) som den du vill kontakta.

Hallsektorn 

Hallsektorns uppgift är att sköta drift, underhåll, bokningar och investeringar för inomhushallen Kungsörs HundArena.

 

Sektoransvariga: Linda Kjellman och Lena Andersson

Ekonomi: Lena Andersson

Anläggning: Urban Dahlgren

Bokningar & IT: Stefan Tallgren

Diverse: Lars Edin

Vill du kontakta denna sektor?
Använd gärna vårt kontaktformulär och välj Hallsektorn som den du vill kontakta.

Info- och PR-sektorn 

Info/PR-sektorns uppgift är att sköta information och marknadsföring av klubben och dess verksamhet, både externt och internt.

 

Sektoransvarig: -VAKANT-

Webbansvarig: Stefan Tallgren

Sponsorer: Hans Nordgren

Vill du kontakta denna sektor?
Använd gärna vårt kontaktformulär och välj Info/PR-sektor som den du vill kontakta.

Ungdomsverksamhet 

Ungdomsgruppen planerar och genomför hundaktiviteter för barn och ungdomar.

 

Sektoransvarig: Marlene Millberg

Vill du kontakta denna sektor?
Använd gärna vårt kontaktformulär och välj Ungdomsgruppen som den du vill kontakta.

Granhammar 

Sektorns uppgift är att sköta drift, underhåll och investeringar för klubbstugan/klubbområdet i Granhammar.

 

Sektoransvarig: Eva Lundström

Vill du kontakta denna sektor?
Använd gärna vårt kontaktformulär och välj Granhammar-sektorn som den du vill kontakta.