Information

Ungdomsgruppens syfte är att finnas till för de barn och ungdomar som önskar aktivera och träna med sina hundar.
Hundaktiviteterna består av träning i olika hundsporter.

För närvarande är Ungdomsgruppens verksamhet vilande.

.

Kontaktperson för Ungdomsgruppens verksamhet är Linda Kjellman.
Vid frågor, använd gärna vårt kontaktformulär och välj Ungdomsgruppen som den du vill kontakta.