Doftprov/Nose Work

Doftprov som arrangeras av Kungsörs Brukshundklubb:

Inga uppgifter tillgängliga…

Doftprov – Hur går det till?

För att hitta till Kungsörs HundArena eller Granhammar, se avsnittet Adresser och karta.

 

Klubbens disciplinansvarig för Specialsök (Nose Work): Lena Andersson

Disciplinansvariges uppdrag är att stimulera än fler ekipage att ägna sig åt Specialsök (Nose Work). Detta genom att planera, organisera och genomföra klubbens verksamhet inom disciplinen, samt att underhålla och investera i den utrustning som behövs för detta.

OBS! I dagsläget bedriver inte klubben tävlingsverksamhet i Specialsök (Nose Work).
Däremot brukar Doftprov arrangeras i klubbens regi.

 

Vad är Specialsök (Nose Work)?

 

Har du frågor?
Använd vårt kontaktformulär och välj Doftprov/Nose Work alt. Specialsök (Disciplinansvarig) som den du vill kontakta.