Bruks

Här hittar du klubbrelaterad information om den aktuella tävlingsdisciplinen/hundsporten.
För allmänna och publicerade tävlingar, se vår Tävlingsöversikt och länkarna till de externa tävlingssystemen.

Vad är Bruks?

 

Ansvarig för arbetsgruppen för Bruks: Erica Svensson

Arbetsgruppens uppdrag är att stimulera än fler ekipage att ägna sig åt dess tävlingsdisciplin. Detta genom att planera, organisera och genomföra klubbens tävlingar inom disciplinen, samt att underhålla och investera i den utrustning som behövs för detta.

Har du frågor?
Använd vårt kontaktformulär och välj Bruks (Arbetsgruppsansvarig) som den du vill kontakta.

Klubbmästerskap

Klubbens tävlingsorganisation

Tävlingsledare: –

 Övrigt