Arbetsgrupper

Arbetsgrupp för Hundägarutbildning

Arbetsgruppens uppgift är att planera, organisera och tillse att klubbens kurser genomförs tillsammans med klubbens instruktörer.

 

Ansvarig för arbetsgruppen: Eva Lundström

Vill du kontakta denna arbetsgrupp?
Använd gärna vårt kontaktformulär och välj Utbildningsansvarig som den du vill kontakta.

Arbetsgrupp för Rasutveckling

Arbetsgruppens uppgift är att organisera MH*, underhålla klubbens MH-bana samt tillse att utbilda figuranter.
*=Mentalbeskrivning Hund

 

Ansvarig för arbetsgruppen: Lena Karlsson

 

Testledare MH:

Lotta Andersson

Eva Lundström

 

Figuranter MH:

Nikki Hovander

Eva Lundström

Lotta Andersson

Pia Packalen

Carina Boreen

Micke Boreen

Jennie Måhlberg

Karin Alice Edin

Ulrika Helde

Vill du kontakta denna arbetsgrupp?
Använd gärna vårt kontaktformulär och välj Arbetsgruppen för Rasutveckling/MH som den du vill kontakta.

Arbetsgrupper för tävlingsdiscipliner och hundsporter

Varje tävlingsdisciplin/hundsport med verksamhet i klubben, drivs av en egen arbetsgrupp för densamma.

Varje arbetsgrupp leds av en arbetsgruppsansvarig och uppgiften för gruppen är att stimulera än fler ekipage att ägna sig åt dess disciplin/verksamhet. Detta genom att planera, organisera och genomföra klubbens tävlingar/verksamhet inom disciplinen/hundsporten, samt att underhålla och investera i den utrustning som behövs för detta.

Klubbens discipliner/hundsporter har sina egna avsnitt på hemsidan under huvudmenyn Tävling. I respektive avsnitt hittar du mer information, vem som är arbetsgruppsansvarig, kontaktuppgifter m.m.

Snabblänkar till avsnitten:

Agility

Bruks

Freestyle & Heelwork To Music

Hoopers

Lydnad

Rallylydnad

Specialsök (Nose Work)

Arbetsgrupp för Kungsörs HundArena

Arbetsgruppens uppgift är att sköta drift, underhåll, bokningar och investeringar för inomhushallen Kungsörs HundArena.

 

Ansvarig för arbetsgruppen: Henrik Lövstedt och Lena Andersson

Ekonomi: Lena Andersson

Anläggning: Urban Dahlgren

Bokningssystem & IT: Håkan Lindahl

Diverse: Lars Edin

Vill du kontakta denna arbetsgrupp?
Använd gärna vårt kontaktformulär och välj Arbetsgruppen för HundArena som den du vill kontakta.

Arbetsgrupp för Granhammar 

Arbetsgruppens uppgift är att sköta drift, underhåll och investeringar för klubbstugan/klubbområdet i Granhammar.

 

Ansvarig för arbetsgruppen: Eva Lundström

Vill du kontakta denna arbetsgrupp?
Använd gärna vårt kontaktformulär och välj Arbetsgruppen för Granhammar som den du vill kontakta.