Policy, blanketter, dokument m.m. 

Här hittar du klubbens Policy-dokument.

 

Här hittar du klubbens blanketter.

 

 

 

 

Här hittar du dokument inför och efter klubbens årsmöten.

 

 

 

 

Här hittar du styrelseprotokoll, rapporter m.m.

 

 

Här hittar du övrigt klubbmaterial/klubbdokumentation.

Sponsor-slinga som bild för användning i tävlingsdokument (Till stående A4-format – Version 2021-11-09)

Instruktion för att använda sponsor-slingan i PM, inbjudan m.m.:
1. Högerklicka på länken ovan och välj “Spara länk som/Spara mål som” för att ladda hem bilden till datorn.
2. Infoga bilden i ditt ordbehandlingsprogram.
3. Justera bildens storlek och placering manuellt, så att bilden får god täckning och rätt symmetri i ditt dokument.