Granhammar

I Granhammar som ligger några kilometer från Kungsör tätort finns vår klubbstuga, agilityplan, lydnadsplan, aktivitetsbana samt intilliggande skog.

Det är under sommarhalvåret som klubben främst har verksamhet (ex. kurser, MH-prov, tävlingar m.m.) i Granhammar.
Tisdagar från kl 18.00 under sommaren är “medlemskvällar”, då finns det möjlighet att både träffa andra klubbmedlemmar och att träna. Dessa kvällar brukar även stugvärden hålla öppet i klubbstugan. Medlemmar som kan och vill, turas om att vara stugvärd under sommarsäsongen.

Som medlem i Kungsörs Brukshundklubb har du rätt att nyttja träningsplanerna i Granhammar, så länge det inte stör planerad verksamhet (enligt aktivitetskalendern nedan). Är ni flera på området samtidigt gäller naturligtvis att visa varandra hänsyn.

Hitta till Granhammar? Se avsnittet Adresser och karta.
Har du frågor om Granhammar? Använd vårt kontaktformulär och välj Arbetsgruppen för Granhammar som den du vill kontakta.

 

Aktivitetskalendern för Granhammar

En aktivitet som framgår i aktivitetskalendern nedan, har företräde att nyttja träningsplanerna och klubbstugan.
Aktiviteterna i kalendern är av klubben godkänd och anordnad verksamhet, som ex.: Tävlingar, Kurser, MH-prov, Möten, Träffar etc.
OBS! Granhammar kan inte “bokas” för privat träning!