Freestyle & HtM

Här hittar du klubbrelaterad information om den aktuella tävlingsdisciplinen/hundsporten.
För allmänna och publicerade tävlingar, se vår Tävlingsöversikt och länkarna till de externa tävlingssystemen.

freestyle3

frehtm

Vad är Freestyle & Heelwork to Music?

_

Ansvarig för arbetsgruppen för Freestyle & Heelwork to Music: Ann-Sofie Zetterljung

Arbetsgruppens uppdrag är att stimulera än fler ekipage att ägna sig åt dess tävlingsdisciplin. Detta genom att planera, organisera och genomföra klubbens tävlingar inom disciplinen, samt att underhålla och investera i den utrustning som behövs för detta.

Har du frågor?
Använd vårt kontaktformulär och välj Freestyle & HtM (Arbetsgruppsansvarig) som den du vill kontakta.

Klubbmästerskap

Klubbens tävlingsorganisation

Tävlingsledare: Ann-Sofie Zetterljung, Zandra Beijer, Jenny Strömvall, Lotta Sandgren, Sandra Öhlen och
Emilie Carlström

Domare: Ann-Sofie Zetterljung

Övrigt