Granhammar

I Granhammar som ligger några kilometer från Kungsör tätort, finns vår klubbstuga samt träningsplaner och skog.

Det är under sommarhalvåret som klubben främst har verksamhet (kurser, MH-prov, tävlingar m.m.) i Granhammar.
Tisdagar från kl 18.00 brukar vara medlemskvällar och då finns det möjlighet att både träffa andra klubbmedlemmar och att träna.
Dessa kvällar brukar även stugvärden hålla öppet i klubbstugan. Medlemmar som kan och vill, turas om att vara stugvärd under säsongen.

Hitta till Granhammar? Se avsnittet Adresser och karta.
Har du frågor om Granhammar? Använd då vårt kontaktformulär och välj Granhammar-sektorn som den du vill kontakta.

 

Aktivitetskalendern för Granhammar

En aktivitet som framgår i aktivitetskalendern nedan, har företräde att nyttja träningsplanerna och klubbstugan.
Aktiviteterna i kalendern är av klubben godkänd och anordnad verksamhet, som ex.: Tävlingar, Kurser, MH-prov, Möten, Träffar etc.
OBS! Granhammar kan inte “bokas” för privat träning!