MH (Mentalbeskrivning Hund)

För att se vilka tillfällen som klubben anordnar MH, vänligen besök SBK-Tävling. Där sker även anmälan till MH.
Om inget annat framgår i ex. inbjudan och PM, så brukar klubben normalt hålla MH vid klubbens träningsområde i Granhammar.
För att hitta till Granhammar, se avsnittet Adresser och karta.

Vad är MH?

Har du frågor angående klubbens MH-verksamhet?
Använd då vårt kontaktformulär och välj Arbetsgruppen för Rasutveckling/MH som den du vill kontakta.