Policy, blanketter, dokument m.m. 

Här hittar du klubbens blanketter.

Reseräkningsblankett

Blankett för aktivitetsersättning

 

 

 

Här hittar du styrelseprotokoll.

 

 

 

Här hittar du övrigt klubbmaterial/klubbdokumentation.

Sponsor-slinga som bild för användning i tävlingsdokument (Version 2018-02-09)

Instruktion för att använda sponsor-slingan i PM, inbjudan m.m.:
1. Högerklicka på länken ovan och välj “Spara länk som/Spara mål som” för att ladda hem bilden till datorn.
2. Infoga bilden i ditt ordbehandlingsprogram.
3. Vid behov, justera bildens storlek och placering. (Slingan är gjord för att uppta hel A4-bredd i stående format).