Styrelsen

Klubbstyrelsen 2017-2018

Ordförande: Linda Kjellman
Vice ordförande: Henrik Löfstedt
Sekreterare: –Vakant–
Kassör: Lena Andersson
Ledamöter: Eva Lundström, Urban Dahlgren, Åsa Lindberg, Hans Nordgren och Lotta Hagström
Suppleanter: Ann-Sofie Zetterljung och Roland Frycklund

 

Valberedningen
Linn Persson (Sammankallande)
Philippa Järvinen
Ylva Schenström

 

 

Har du frågor till klubbstyrelsen?
Använd vårt kontaktformulär och välj Styrelsen som den du vill kontakta.